Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy hurt.freakysports.pl (zwany dalej: „Sklepem”).

Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest PHU Wojciech Frycz. z siedzibą w Poznaniu ul.Biedrzyckiego 1/4  60-272, NIP: 7791883458, REGON: 302161608

I. Dane zbierane przez Sklep Internetowy

 

I A Dane zbierane podczas rejestracji

1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.

2.Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres

zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

3. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta

w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed

wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

 
 

I B Dane zbierane automatycznie

1. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są

dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te

mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”)1, system „Google Analytics”2


2. Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu

IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.

3. Sklep Internetowy zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy

dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

 

II. Wykorzystywanie danych przez Sklep Internetowy

 

1.Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do

umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji

zamówienia. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest obowiązkowa jeśli Klient chce

złożyć zamówienie.

2.Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu

realizacji płatności za złożone zamówienie.

3.Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie

Poczta Polska - ul Górecka 30 60-260 Poznań.

Operator płatności Tpay.com,

Krajowy Integrator Płatności S.A.
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań 

NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

w celu realizacji zamówienia.


4.Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na

otrzymywanie newslettera Hurt.FreakySports.pl

5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na

stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do

personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do

produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów

znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu

Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą

zostać użyte komentarze Klientów.

7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez

stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z

Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.

8. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

9. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

 

III. Zmiana danych

 

1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania

przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji

celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie

danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2.Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu

Internetowego.

3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu

księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

 

IV. Usunięcie konta

 

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć

wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne

i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie

możliwe.

 

V. Zabezpieczenie danych

 

1.Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które

wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za

przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient

jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta

Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o

korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych

mu naruszeniach bezpieczeństwa.

2. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana.

Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu

transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich

wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer

Sklepu Internetowego. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta

jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

 

VI. Zmiana Polityki Prywatności

 

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności,

o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu

Internetowego.

 

 

1 Pliki cookie – gdy Klient odwiedza Sklep Internetowy, wysyłane są do jego komputera lub innego urządzenia pliki cookies.

Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego dzięki przechowywaniu preferencji

Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu trendów, dotyczących

na przykład sposobów wyszukiwania informacji. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia

na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się

utrudnione lub niemożliwe.

2 Google Analytics to system analityki internetowej dający wglądu w ruch na stronie Sklepu Internetowego oraz skuteczność

działań marketingowych.